22 Nisan 2024
Gündem haber:

TASEV Laboratuvar Ve Teknik Hizmetler A.Ş. Gelişmeler

  • Anasayfa
  • Haberler
  • TASEV Laboratuvar Ve Teknik Hizmetler A.Ş. Gelişmeler

Kuruluş: AB-KOSGEB Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi kapsamında kurulmuş olan TASEV Kalite Kontrol Laboratuvarı 30 Ekim 2006 tarihinden itibaren Ayakkabı sektörüne hizmet vermeye başlamıştır. 2009 senesinde ise TASEV VAKFI bünyesine katılmış olup, zaman içerisinde iş güvenliği ayakkabıları ile ilgili darbe test cihazı, ısıl dayanım vb. testleri için yeni fiziksel test cihazları ve Fitalat, azo boyar madde, PAH vb yasaklı kimyasalların, Kurşun, nikel, kadmiyum vb. ağır metal deneylerinin yapılabilmesi için GC-MS; ICP-MS vb enstrümantal deney cihazları satın alınarak laboratuvarda yapılabilir deney sayısı arttırılmıştır.

Akreditasyon: Laboratuar, 18.10.2007 tarihinde 9 deney için, TÜRKAK’ tan Akreditasyon Belgesi almıştır. Laboratuar bugün 56 Deney ve Testten Akreditasyon Sertifikasına sahiptir. 18-20.09.2019 tarihinde gerçekleştirilen TÜRKAK denetimi sırasında iş güvenliğine ait 8 testten daha kapsam genişletme yapılarak 18 Şubat 2020 tarihinde akreditasyon yenilenmiş ve 4. yeni periyoda girilmiştir.

Sektörün ihtiyacını karşılamak amacıyla talep edilen başka deneyler için de kapsam genişletme çalışmaları ayrıca sürdürülmektedir.

Laboratuvar Kapsamı: Laboratuvarda, ayakkabı, ayakkabı malzemeleri (Taban, saya, mostra, astar vd.) ve deri ile ilgili Fiziksel deneyler (Dayanıklılık ve Haslık Deneyleri) ve Kimyasal Deneyler olmak üzere toplam 200’ den fazla deney yapılabilmektedir.

Özellikle, TS EN ISO 20344 Kişisel Koruyucu Donanım-Ayak Giyecekleri Test Metotları kulllanılarak CE belgesi almak isteyen firmaların taleplerine göre tüm testler yapılmaktadır.

TASEV Laboratuvarı Ayakkabı Sektörüne destek vermek amacıyla kurulmuş olup, Ekonomi ve diğer bakanlıkların tebliğleri doğrultusunda ürünlerin başta fitalat ve azo boyar maddeler olmak ve ağır metaller de dahil olmak üzere zararlı ve zehirli maddelerin tespiti konusunda yetkin bir laboratuvardır. 2015- 2018 yılları arasında Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığından ayakkabı denetimleri için gelen numuneler ile personel sayısını ve cihaz sayısını arttırarak hizmetini sürdürmüştür.

Ancak 2018 yılı sonunda Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile (29.12.2018 tarihli 30640 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 2019/15 sayılı Tebliğ) piyasa denetimi sırasında laboratuvarlara gönderilecek numunelerin dağıtımı İTKİB’ e verilmiştir.

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın en büyük amaçlarından biri Ayakkabı sektöründe çalışmak üzere eğitimli teknik ara eleman yetiştirilmesine destek olmaktır. TASEV LABORATUVAR VE TEKNİK HİZMETLER A.Ş. %99,5 hissesi TASEV Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’na ait olması nedeniyle önemli bir TASEV vakfı kuruluşudur.

Bu nedenle Sektör temsilcileri ile iş birliği yaparak laboratuvarın kapasitesini ve kapsamını arttırmak için çalışmalar yapmakta ve bu konuda sektörden her konuda destek beklemektedir.

Laboratuvar, en yetkin olma statüsünü devam ettirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmekte ve sektörün işbirliğini beklemektedir.